Skrivesenteret

Skrivesenteret skal vere eit nasjonalt ressurssenter for skrivestimulering og opplæring i skriving i barnehage, grunnskole, vidaregåande opplæring, vaksenopplæring og lærarutdanning i Noreg.

Senteret skal leie og koordinere arbeidet med å utvikle gode arbeidsmåtar, læringsstrategiar og vurderingsformer i skriveopplæringa. Innan sitt fagområde skal senteret bidra til informasjons- og erfaringsspreiing frå forsking, forsøk og utviklingsprosjekt. Den faglege verksemda skal vera kunnskaps- og forskingsbasert.

Senteret ligg ved NTNU.

» Til Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!