Naturfagsenteret

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa (Naturfagsenteret) skal vere eit nasjonalt ressurssenter for barnehage, grunnskole, vidaregåande skole, vaksenopplæring og lærarutdanning. Hovudoppgåva er å styrke kompetansen i og motivasjon for naturfag hos elevar og lærarar.

Senteret ligg ved Universitetet i Oslo.

» Til Naturfagsenteret

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!