Matematikksenteret

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringa (Matematikksenteret) har som hovudoppgåve å leie og koordinere utvikling av nye og betre arbeidsmåtar og læringsstrategiar i matematikkopplæringa i barnehage, grunnskole, vidaregåande skole, vaksenopplæring og lærarutdanning i Noreg.

Senteret ligg ved NTNU i Trondheim.

» Til Matematikksenteret

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!