Mat, helse og fysisk aktivitet

Senteret skal synliggjøre og formidle sammenhengen mellom barn og unges helse og læring. Senteret utvikler praktiske eksempler og pedagogiske nettressurser som viser hvordan mat og fysisk aktivitet kan være naturlig integrert gjennom hele barnehage- og skolehverdagen, men også spesielt innen skolefagene mat og helse og kroppsøving.

Brobygging mellom barnehager og skoler og helsestasjons- og skolehelsetjenestener en viktig del av senterets arbeid. Målet er å styrke barnehagens og skolens rolle som helsefremmende og inkluderende arena, og redusere sosiale ulikheter.

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet eies av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

» Til senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!