Fremmedspråksenteret

Nasjonalt senter for fremmedspråk (Fremmedspråksenteret) er et ressurssenter for engelsk og fremmedspråk i grunnopplæringen.

Senteret skal arbeide for at alle barn, unge og voksne skal få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap. Senteret skal bidra til økt motivasjon og interesse for fremmedspråk.

Senteret ligger ved Høgskolen i Østfold i Halden.

» Til Fremmedspråksenteret

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!