Fleirkulturell opplæring

Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring (NAFO) bidrar til kompetanseutvikling i barnehagar, skolar, universitet, høgskolar og vaksenopplæringssentra.

NAFO arbeider med å styrke kompetansen i opplæring av minoritetsspråklege barn, elevar/deltakerar og studenter på alle nivå, og bidrar til å utvikle inkluderande fleirkulturelle læringsfellesskap.

Senteret ligg ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

» Til NAFO

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!