Personvernombud i Utdanningsdirektoratet

Udir er en offentlig myndighet, og vi har derfor et eget personvernombud. Vårt personvernombud er Ana Rita Simões Pires da Silva.

Du kan ta kontakt med personvernombudet i Udir, men ikke om alle type spørsmål. Henvendelser til vårt personvernombud må dreie seg om Udirs egen behandling av personopplysninger, og da i hovedsak knyttet til personopplysninger om deg. Det kan være spørsmål om rettigheter, typisk innsyn i egne personopplysninger behandlet av Udir.

Generelle spørsmål om regelverk eller spørsmål om bruk av personopplysninger i andre virksomheter enn Udir må rettes til Datatilsynet.

Dersom du skal sende en henvendelse til personvernombudet vårt, kan du sende post til:

Utdanningsdirektoratet
Postboks 9359 Grønland
0135 Oslo

Merk konvolutten "Udirs personvernombud"

Du kan kontakte personvernombudet på e-post personvernombud@udir.no.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!