Hva kan vi tilby?

Utdanningsdirektoratet holder til i nye, lyse lokaler sentralt ved Oslo S. Vi har også lokalkontorer i Tromsø, på Hamar og i Molde.

Som medarbeider i Utdanningsdirektoratet vil du være del av en virksomhet som kjennetegnes av stor faglig kompetanse og engasjement for utvikling av barnehage- og skolesektoren. Våre medarbeidere er stolte av å jobbe innen et viktig og betydningsfullt fagfelt.

Våre arbeidsmiljøundersøkelser viser at ansatte i Utdanningsdirektoratet trives på jobb og opplever at de har et godt arbeidsmiljø. Som medarbeider hos oss vil du få interessante og utfordrende arbeidsoppgaver og en rekke gode arbeidsbetingelser.

Opplæring og kompetanseutvikling 

Introduksjonsprogram for nyansatte:

Første uken får nyansatte en opplæringsplan, gjennomfører en oppstartsamtale med leder og får en første introduksjon til sentrale personer og støttefunksjoner. I løpet av de første månedene inviteres nye medarbeidere til introduksjonskurs som gir en innføring i Utdanningsdirektoratets organisering og arbeidsoppgaver. Effektiv kommunikasjon og samarbeid internt i direktoratet er andre sentrale tema. Introduksjonskurset består av en todagers samling og enkeltstående kurs i relevant regelverk og saksbehandlingsrutiner.

Medarbeiderutvikling:

Vi har ulike program for medarbeiderutvikling. Gjennom disse får du innføring i Utdanningsdirektoratets mål og roller, gode forankrings- og beslutningsprosesser og god saksbehandling. Andre tema er personlig utvikling, teamarbeid, arbeidsmetodikk og kommunikasjon og påvirkning.

Gode arbeidsvilkår

 • Fleksitid.
 • Sommertid.
 • Betalt overtid.
 • 25 feriedager pr. år.
 • Arbeidstakere har fra det året de fyller 60 år krav på en ekstra ferieuke.
 • Tjenestefri med lønn tilsvarende åtte dager pr. år fra det året man fyller 62 år, og tolv dager fra det kalenderåret man fyller 65 år.
 • Trening i arbeidstid.
 • Bedriftsidrettslag.
 • Sosiale aktiviteter.
 • Gode permisjonsordninger.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som gir gode pensjonsordninger og mulighet for boliglån med gunstig rente. 
 • IA- bedrift.

» Følg oss på LinkedIn

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!