Enkel høring om inkludering av flere barn og unge

Hva tenker du er viktig for å hjelpe utsatte barn og unge bedre?

Regjeringen har lansert et målrettet samfunnsoppdrag for å inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv.

Arbeidet er et samarbeid mellom en rekke etater og organisasjoner, der også Udir deltar. Det er Forskningsrådet som koordinerer arbeidet.

Nå ber vi om faglige innspill fra dere i utdanningssektoren – enten det er organisasjoner, institusjoner eller privatpersoner.

Les mer og svar på to korte spørsmål her 
Fristen for å komme med innspill er 8. oktober.