Høring – forskriftsfesting av friere skolevalg i videregående

Vi sender forslag til forskriftsregulering av friere skolevalg i videregående opplæring på høring. Høringsfristen er 15. september 2016.

Vi foreslår endringer i kapittel 6 om inntak til videregående opplæring og i kapittel 19 om fylkeskommunenes økonomiske ansvar for videregående opplæring. Forslaget gjelder kun for offentlig videregående opplæring.

Forslaget må ses i sammenheng med lovfestingen av friere skolevalg og Prop. 72 L (2015-2016) som ble behandlet i Stortinget i juni 2016. Forslaget til forskriftsendringer er utformet innenfor rammene for forslag til lovendring. Vi understreker at det ikke er lovfestingen av friere skolevalg og vilkårene for dette, men reglene om inntak av gjesteelever og refusjonsreglene som er til høring her.

Svar på høringen

Du kan lese høringsdokumentene og svare på høringen her.

Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er 15. september 2016.

Våre høringer er åpne for alle, og de som ønsker det, kan sende inn uttalelser. Høringsinnspillene er svært viktige for oss, og vi er avhengige av gode innspill slik at forskriften skal bli best mulig.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!