Høring om omgjøring av utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Saken er ferdig behandlet. Høringsfristen var 31. oktober 2014. Endringer i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon gjelder fra skoleåret 2016-2017.

Medier og kommunikasjon blir studieforberedende

Kunnskapsdepartementet har besluttet at utdanningsprogram for medier og kommunikasjon gjøres om fra et yrkesfaglig utdanningsprogram til et studieforberedende utdanningsprogram fra skoleåret 2016-2017. Yrkesfagene i dagens utdanningsprogram for medier og kommunikasjon; fotograf, mediegrafiker og mediedesigner skal fortsatt tilbys innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram.

Kunnskapsdepartementet har parallelt gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å gjennomgå og foreslå endringer i tilbudsstrukturen innen yrkesfaglige utdanningsprogram i samarbeid med partene i arbeidslivet. Gjennomgangen av tilbudsstrukturen skal bidra til at opplæringen bedre kan imøtekomme elevers utdanningsvalg og arbeidslivets kompetansebehov.  Utdanningstilbudene fotograf, mediegrafiker og mediedesigner skal inngå i det arbeidet.

Det nye studieforberedende utdanningsprogrammet vil beholde navnet medier og kommunikasjon. Videreføringen av yrkesfagene fotograf, mediegrafiker og mediedesigner legges til utdanningsprogram for design og håndverk som et eget nytt programområde på Vg1 og Vg2. Dette nye programområdet får navnet medieproduksjon.

Hva skjer med studieforberedende utdanningsprogram?

Fag- og timefordelingen for studieforberedende medier og kommunikasjon blir i hovedsak som for utdanningsprogrammene idrettsfag og musikk, dans og drama, men med en endring; det blir to felles programfag i hvert av de tre årene og ett valgfritt programfag på Vg2 og to valgfrie programfag på Vg3.

Fag- og timefordeling for medier og kommunikasjon frå 2016-17 (pdf)

Arbeidet med å utvikle læreplaner har startet. Læreplanene legges ut på høring i løpet av november 2015 med høringsfrist i februar 2016. Læreplanene fastsettes i mars 2016.

Oversikt over felles og valgfrie programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon
 Vg1Vg2Vg3timer
Felles programfag, utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (elevene må ha alle fagene) Felles programfag A 1 (140 t) Felles programfag A 2 (140 t) Felles programfag A 3 (140 t) Totalt
840 timer felles programfag fra eget utdanningsprogram
Felles programfag B1 (140 t) Felles programfag B 2 (140 t) Felles programfag B 3 (140 t)
Valgfrie programfag, utdanningsprogram for medier og kommunikasjon (elevene kan velge tre av fagene)

Det er ikke mulig å velge fag i Vg1

Valgfritt programfag
A (140 timer)

Totalt 420 timer valgfrie programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, fordelt med 140 t i Vg2 og 280 t i Vg3

Valgfritt programfag
B (140 timer)
Valgfritt programfag
C (140 timer)
Valgfritt programfag
D (140 timer)
Valgfritt programfag
E (140 timer)

Endelig navn på felles og valgfrie programfag er ikke fastsatt ennå. Læreplangruppene arbeider ut fra følgende arbeidstitler på fagene:

To felles programfag: Mediesamfunnet 1, 2 og 3 og medieuttrykk 1, 2 og 3.

Fem valgfrie programfag: Tekst, lyddesign, bilde, grafisk design og nye medier.

Hva skjer med yrkesfagene fotograf, mediegrafiker og mediedesigner?

Som en midlertidig løsning, i påvente av at arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen ferdigstilles, legges yrkesfagene fra utdanningsprogram for medier og kommunikasjon til utdanningsprogram for design og håndverk.

Det blir opprettet et eget programområde for de yrkesfaglige utdanningstilbudene fotograf, mediegrafiker og mediedesigner på Vg1 og Vg2 knyttet til utdanningsprogram for design og håndverk. Dette medfører ingen endringer i dagens læreplaner og opplæringsstruktur, verken for yrkesfagene fotograf, mediegrafiker og mediedesigner eller for utdanningstilbudene innen utdanningsprogrammet for design og håndverk. Tilbudet skal være søkbart for elevene fra 1. februar 2016, og alternativet vil bli publisert på lik linje med andre utdanningstilbud.

Studieforberedende Vg3 innen medier og kommunikasjon vil ikke lenger være et tilbud for elever som velger medier og kommunikasjon i den yrkesfaglige strukturen. Dette tilbudet flyttes til det nye studieforberedende utdanningsprogrammet for medier og kommunikasjon.

Hva skjer med elever som har startet i nåværende ordning?

De elevene som startet på utdanningsprogram for medier og kommunikasjon høsten 2015 eller tidligere fullfører hele løpet etter nåværende ordning. Det betyr at siste kull elever etter nåværende ordning er ferdige våren 2018.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!