Høring om vurdering og fraværsgrenser

Saken er behandlet i Kunnskapsdepartementet, og en rekke endringer ble fastsatt i regelverket 18. juni.

Hva ble vedtatt?

Dette er ikke endret

Det er ikke alle forslagene som har vært på høring, som er endret.

  • Retten til en halvårlig samtale med kontaktlærer eller instruktør om faglig utvikling beholdes.
  • Kravet om at fravær skal dokumenteres hvert halvår beholdes, og er flyttet fra § 3-16 til § 3-39.
  • Det blir ikke tatt inn i regelverket at man kan frita fra vurdering og/eller opplæring i faget ergonomi og bevegelse, på samme måte som i kroppsøving.

Når ble det vedtatt?

Kunnskapsdepartmenetet fastsatte endringene 18. juni 2015.

Endringene trådte i kraft 1. august 2015, bortsett fra fraværsgrensen som trår i kraft 1. august 2016. 

Hva var på høring?

Høringsdokumentene - vurdering og fraværsgrenser

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!