Honorar, reiseregninger og satser

Her finner du skjema for honorar og reiseregninger og oversikt over satser.

Bruk Betalmeg (Selvbetjeningsportalen) til å sende inn ditt krav elektronisk.

Alle brukere må være registrert i Betalmeg (Selvbetjeningsportalen) før denne kan tas i bruk. Ta kontakt med din kontaktperson hos Utdanningsdirektoratet for å registrere deg som bruker.

Er du sensor er oppnevnt av Fylkesmannen, må du henvende deg til Fylkesmannen for å få utbetalt sensorhonorar.

DFØ har laget en fin informasjonsside om Betalmeg (Selvbetjeningsportalen). Vi ber om at alle går inn på siden og orienterer seg før de tar i bruk løsningen.

Veiledning og pålogging til Betalmeg (Selvbetjeningsportalen)

Hvilken sats skal jeg bruke?

  • Sitter du i en eksamens- eller prøvdnemnd eller har sensoroppgaver, skal du bruke satser for nemndarbeid.
  • Sitter du i et styre, råd eller utvalg, skal du bruke satser for utvalgsgodtgjøring.
  • Satsen for selvstendig næringsdrivende kan benyttes i spesielle tilfeller, se under.

Satser for nemndarbeid

Her ser du oversikt over satser for nemndarbeid. Satsene inngår ikke i feriegrunnlaget, og er heller ikke pensjonsgivende ved Statens pensjonskasse.

Arbeid utført fra 1.5.2019:
kr 327,60 (lønnstrinn 62)

Arbeid utført fra 1.5.2018:
kr 322,60 (lønnstrinn 62)

Arbeid utført fra 1.5.2017:
kr 318,60 (lønnstrinn 62)

Beregningsgrunnlaget er lønnsplaner pr. 1.5.2019 fra Kunnskapsdepartementet for skoleverket. Koden er 17.165 Undervisningsstillinger, 0966 Lektor LR 31 alternativ 4 topplønn for tiden lønnstrinn 62. Årslønn dividert med 1687,5 timer (stipulert tid).

Satser for utvalgsgodtgjøring for styrer, råd og utvalg

Alle medlemmer, untatt ansatte i staten og selvstendig næringsdrivende

Du får utvalgsgodtgjøring for tiden du faktisk har brukt på møter og forberedelse til møtene. Grensen er på inntil 6 timer pr dag. Følgende veiledende satser gjelder for utvalgsgodtgjørelse fra 1. januar 2019:

Leder i møter: kr 612 pr. time.

Øvrige medlemmer: kr 463 pr. time.

Ansatte i staten

Hvis du er ansatt i staten, og arbeidet hører inn under ditt ordinære arbeids- og ansvarsområde, får du ikke utvalgsgodtgjøring hvis du deltar i utvalgsarbeid (leder, medlem eller sekretær).

Betalmeg (Selvbetjeningsportalen) (DFØ)

Har du ikke mulighet til å benytte Betalmeg (Selvbetjeningsportalen) finner du skjema for reise, honorar for styrer, råd og utvalg, nemdarbeid og enkeltoppdrag nederst på siden. Fra og med 01.01.2017 må alle benytte Betalmeg (Selvbetjeningsportalen).

Skjemaene sendes til:

Utdanningsdirektoratet
Postboks 9359
Grønland 0135 Oslo

Husk å merke skjemaet med navnet til din kontaktperson i Utdanningsdirektoratet. Du skal spesifisere timer med dato og klokkeslett.

Disse skjemaene skal du bare bruke dersom Utdanningsdirektoratet skal betale ut honorar.

Last ned

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!