Honorar, reiseregninger og satser

Her finner du skjema for honorar og reiseregninger og oversikt over satser.

Bruk DFØs selvbetjeningsportal til å sende inn ditt krav elektronisk. Elektroniske krav gir deg bedre oversikt og sikrer deg raskere utbetaling.

Alle brukere må være registrert i selvbetjeningsportalen før denne kan tas i bruk. Ta kontakt med din kontaktperson hos Utdanningsdirektoratet for å registrere deg som bruker.

Er du sensor er oppnevnt av Fylkesmannen, må du henvende deg til Fylkesmannen for å få utbetalt sensorhonorar.

Du logger deg på via ID-porten. ID-porten tilbyr følgende pålogginsmuligheter:

Bildet er en skjermdump som viser flere ulike varianter av elektronisk ID. Variantene er: MinID, BankID, Buypass, Comfides, BankID på mobil

Veiledning til selvbetjeningsportalen

I selvbetjeningsportalen kan du også se dine reiseregninger og lønnslipper, og oppdatere din adresse, e-postadresse, telefonnummer og bankkontonummer.

Hvilken sats skal jeg bruke?

  • Sitter du i en eksamens- eller prøvdnemnd eller har sensoroppgaver, skal du bruke satser for nemndarbeid.
  • Sitter du i et styre, råd eller utvalg, skal du bruke satser for utvalgsgodtgjøring.
  • Satsen for selvstendig næringsdrivende kan benyttes i spesielle tilfeller, se under.

Satser for nemndarbeid

Her ser du oversikt over satser for nemndarbeid, inkludert feriepenger.

Arbeid utført fra 1.5.2017:

kr 318,60 (lønnstrinn 62)

Arbeid utført fra 1.5.2016:

kr 317,60 (lønnstrinn 62)

Arbeidet utført mellom 1.5.2015 - 30.4.2016:

kr 314,00 (lønnstrinn 62)

Arbeid utført mellom 1.5.2014 - 30.4.2015:

kr 313,40 (lønnstrinn 62)

Beregningsgrunnlaget er lønnsplaner pr. 1.5.2017 fra Kunnskapsdepartementet for skoleverket. Koden er 17.165 Undervisningsstillinger, 0966 Lektor LR 31 alternativ 4 topplønn for tiden lønnstrinn 62. Årslønn dividert med 1687,5 timer (stipulert tid).

Satser for utvalgsgodtgjøring for styrer, råd og utvalg

Alle medlemmer, untatt ansatte i staten og selvstendig næringsdrivende

Du får utvalgsgodtgjøring for tiden du faktisk har brukt på møter og forberedelse til møtene. Grensen er på inntil 6 timer pr dag. Du finner satsene i Statens personalhåndbok (10.14.2)

Ansatte i staten

Hvis du er ansatt i staten, og arbeidet hører inn under ditt ordinære arbeids- og ansvarsområde, får du ikke utvalgsgodtgjøring hvis du deltar i utvalgsarbeid (leder, medlem eller sekretær).

Selvbetjeningsportalen (DFØ)

Har du ikke mulighet til å benytte selvbetjeningsportalen finner du skjema for reise, honorar for styrer, råd og utvalg, nemdarbeid og enkeltoppdrag nederst på siden. Fra og med 01.01.2017 må alle benytte selvbetjenings- portalen.

Skjemaene sendes til:

Utdanningsdirektoratet
Postboks 9359
Grønland 0135 Oslo

Husk å merke skjemaet med navnet til din kontaktperson i Utdanningsdirektoratet. Du skal spesifisere timer med dato og klokkeslett.

Disse skjemaene skal du bare bruke dersom Utdanningsdirektoratet skal betale ut honorar.

Last ned

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!