Møte om "fagfornyet Grep" 30.11.18 for Greps datakonsumenter

Velkommen til to timer om smått og stort om de nye datatjenestene fra Grep i forbindelse med Fagfornyelsen (i første omgang med hovedvekt på læreplaner (se også #Fagfornyelsen i Udirbloggen). 

Vi ser for oss dette møtet som det første i en serie på flere fram mot 2020, og som du ser fra agendaen nedenfor, fokuserer vi i første omgang på å presentere så detaljert vi kan hvor langt vi har kommet, og hva som er målet. Vi vil også "avsløre" hva vi mener vi har stålkontroll på akkurat nå, og hva vi opplever fortsatt er "på spill". På enkelte ting ønsker vi også å ta dere med på råd. Målet for dagen er også å få etablert noen kontaktpunkter for dokumentasjon og kommunikasjon underveis i prosessen.

Påmelding sendes til a@udir.no.

Tid: fredag 30. nov. kl. 12:00 – 14:00
Sted: Auditoriet i Udirs lokaler i Oslo, Schweigaardsgate 15 (inngang fra Østre Tangent)

Agenda (fra 12:00 – 14:00)

 • Velkommen og kort presentasjonsrunde
 • Tone Børresen Mittet: Kort om Fagfornyelsen og de nye læreplanene i LK20
 • Grep-teamet: Hva er nytt i  Grep som følge av fagfornyelsen
  • Presentasjon av de viktigste milepælene i arbeidet (når kan datakonsumentene teste/bruke de nye versjonene av tjenestene, og når får vi reelle data)
  • Presentasjon av REST-API (så langt vi har kommet til nå)
   • (vi prøver også å si litt om å berike API-et med data fra visningen av læreplanene på udir.no, og mulig hvodan vi kan spille på lag med metadatastandarden NS4180, Metadata for læringsressurser)
  • Hvilke API-er og endepunkter vil vi tilby (SOAP, REST, formater, SPARQL osv), og er det noen av de gamle vi skal skrote? (Odata står for fall?)
   • Hvis du fikk velge fra øverste hylle – hvordan kunne du tenkt deg å hente/bruke Grep-data?
   • Hvis vi vil tilby mer ferdigpakketerte data – hvordan ville du foretrukket dette? (vi prøver å lokke fram noen brukshistorier fra dere)
   • Ønsker om oppdaterings- og varslingsrutiner
  • Litt om noen veivalg (og dilemmaer) vi står overfor
   • URL-er og unike ID-er på elementene
   • «Gjenbruk» av kompetansemål  - eller skal alle være unike med tanke på kontekst? – og hvilke konsekvenser
 • Møtepunkter og kontaktflater fram til 2020
  • Her ønsker vi å lytte til deres ønsker. Hvordan ønsker dere å kommunisere med oss? Vi trenger sikkert flere møter av dette slaget, og vi trenger også noen asynkrone kontaktflater for dokumentasjon spørsmål/svar osv.

 

Noen justeringer av programmet kan forekomme.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!