Kilder

Kilder brukt i årsrapporten 2017

Forfatter/utgiverTittel på rapporten
Agenda Kaupang Kartlegging av kommunenes erfaringer med å praktisere regelverket om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager 2017
Burson-Marsteller Omdømmeundersøkelsen
Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) Evaluering av rammeplanen 2017
International Movement Towards Educational Change (IMTEC) Profesjonsutvikling i skolen
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) Deltakerundersøkelsen for barnehageansatte 2017
NIFU Evaluering av Ungdomstrinn i utvikling
NIFU Deltakerundersøkelsen for lærere 2017
NIFU Spørsmål til Skole-Norge våren 2017
NIFU Spørsmål til Barnehage-Norge høsten 2017
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Elevundersøkelsen 2017: Mobbing og arbeidsro
NTNU Sluttrapport fra Ungdomstrinn i utvikling
NTNU Gjennomføre en undersøkelse om overgangen mellom skole og arbeidsliv for elever med utviklingshemming
NTNU Evaluering av Læringsmiljøprosjektet
NTNU Evaluering av videreføring av rektorutdanning
OECD Innovating Education and Educating for Innovation
Lesesenteret Godt Nytt! Norske resultater fra PIRLS 2016
Trøndelag Forskning og Utvikling Følgeevaluering av kompetansestrategi for barnehagen
Utdanningsdirektoratet Utdanningsspeilet 2017


Relevante nettsteder

Dataporten

Delrett

Du bestemmer

Feide

Finnlærebedrift

IKT i praksis

IKT-plan

Monitor skole 2016 – Skolens digitale tilstand

RefLex

Senter for IKT i utdanningen

ssb.no

Udir.no

Utdanning.no

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!