Er det noen ord du ikke forstår?

Av og til bruker voksne vanskelige ord. Her finner du en forklaring på ordene vi bruker når vi snakker om mobbing. Ordlisten er i alfabetisk rekkefølge. 

Diskriminering

Å diskriminere noen er å behandle noen dårligere enn andre, for eksempel på grunn av kjønn, religion, hvor man kommer fra, hvem man har følelser for, eller hvordan man ser ut.

Enkeltvedtak

Hvis du sier fra om mobbing og plaging, skal du og foreldrene dine få en plan fra rektor der det står hva skolen skal gjøre. Mange voksne kaller dette for et enkeltvedtak, men du kan også kalle det en plan.

I planen skal det blant annet stå

  • hvorfor skolen har laget en plan.
  • hva skolen skal gjøre for at mobbingen og plagingen tar slutt, og for du blir trygg og har det bra.
  • at du kan klage og hva som er klagefristen

Fylkesmannen

Fylkesmannen er en person som har ansvaret for å passe på at kommunene følger de lover og regler som gjelder. 

Fylkesmannen er også et kontor i hvert fylke som har ansvaret for å passe på at skolen følger lovene og reglene som gjelder. Fylkesmennene har bedt om å få klager fra barn og ungdom som ikke har det bra på skolen.

Fylkesmannen kan også gi deg råd om dine rettigheter. Her finner du din Fylkesmann.

Klageadgang

Klageadgang betyr at du har rett til å klage på noe skolen har gjort eller ikke har gjort. 

Læringsmiljø

Alle har rett til et skolemiljø som er godt og trygt. Når du er trygg, har venner og trives, er det større mulighet for at du lærer det du skal på skolen. De voksne på skolen har ansvaret for å samarbeide med elevene om å lage et miljø der elevene trives. Retten til å ha det bra gjelder også på skoleveien og skolebussen. Skolemiljø og læringsmiljø er det samme.

Opplæringsloven

Opplæringsloven er en lov skolen må følge. Der står det at skolen skal sørge for at alle elever har det bra og trives på skolen. I tillegg inneholder loven mange andre regler. 

Psykososialt miljø

Alle har rett til et skolemiljø som er godt og trygt. Når du er trygg, har venner og trives, er det større mulighet for at du lærer det du skal på skolen. De voksne på skolen har ansvaret for å samarbeide med elevene om å lage et miljø der elevene trives. Retten til å ha det bra gjelder også på skoleveien og skolebussen. Psykososialt miljø betyr det samme som skolemiljø og læringsmiljø.

Skoleeier

Skoleeieren betyr det samme som kommune og fylkeskommune. Kommunen eier grunnskolene, og fylkeskommunene eier de videregående skolene. Private skoler, eller frittstående skoler som de også kalles, eies ikke av kommunen eller fylkeskommunen, men kan for eksempel eies av et selskap. 

Skolemiljø

Alle har rett til et skolemiljø som er godt og trygt. Når du er trygg, har venner og trives, er det større mulighet for at du lærer det du skal på skolen. De voksne på skolen har ansvaret for å samarbeide med elevene om å lage et miljø der elevene trives. Retten til å ha det bra gjelder også på skoleveien og skolebussen. Skolemiljø og læringsmiljø er det samme.

Taushetsplikt

Taushetsplikt er en plikt til ikke å gi informasjon om deg videre til andre. Personer som jobber på skolen har taushetsplikt. Hvis en som jobber på skolen bryter taushetsplikten, det vil si at de forteller til andre noe de skulle ha holdt for seg selv om deg, kan de få straff eller bot.

Noen ganger må de likevel bryte taushetsplikten sin. I tilfeller hvor de mener at du trenger hjelp, har de plikt til å gi informasjonen videre til noen som kan hjelpe deg.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!