Dette skal skolen gjøre hvis barnet ditt opplever mobbing

Her finner du informasjon om hvilke rettigheter barnet ditt har, hva skolen skal gjøre og hvordan du kan ta kontakt med skolen for å få bedret situasjonen.

Nordsamisk

Elevenes rettigheter

 • Alle elever har rett til et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det står i opplæringslovens kapittel 9a. Det betyr blant annet at barnet ditt ikke skal bli utsatt for mobbing eller plaging, verken fra andre elever eller lærere. 

  Hvis barnet ditt ikke har det bra, har hun eller han rett på hjelp fra de voksne på skolen.

  Det er elevens egen opplevelse av miljøet som avgjør om det er godt nok

  Verken rektor, lærere eller andre elever kan vite bedre enn barnet ditt hvordan det har det på skolen. Rektor kan for eksempel ikke vise til at det generelt er lite mobbing på skolen. Hvis barnet ditt opplever at noe er ubehagelig, skal skolen ta det på alvor.

  Det trenger ikke være mobbing for at barnet ditt skal få hjelp

  Det holder at barnet ditt  ikke har det bra. Det kan for eksempel være at barnet ditt er ensomt, ikke har venner eller gruer seg til å gå på skolen. 

 • Alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt. Det står i FNs barnekonvensjon. FNs barnekonvensjon er en avtale mellom de fleste land i verden og sier noe om hvordan barn skal ha det. Norge har skrevet under på denne avtalen. 

  Når de ansatte på skolen vurderer hva de kan gjøre for at mobbingen skal stoppe, og for at barnet ditt skal få det bra, må de spørre barnet ditt hvordan det har det. Skolen skal lytte til hva både barnet ditt og du mener. 

Dette skal skolen gjøre

 • Hvis en voksen på skolen vet om – eller tror – at barnet ditt blir mobbet eller plaget, skal hun eller han alltid

  • stoppe det med en gang, hvis det er mulig.
  • undersøke det som har skjedd. 
  • si fra til rektor.

  Rektor skal sørge for at barnet ditt får hjelp

  Rektor skal ta ansatte som varsler på alvor og har plikt til å undersøke det som har skjedd. Rektor har ansvar for å sette inn tiltak for at mobbingen og plagingen tar slutt, og for at barnet ditt føler seg trygg igjen og har det bra. Rektor skal informere deg som forelder om hva som blir gjort, og du og barnet ditt har rett til å bli hørt.

  Hva hvis mobbingen skjer etter skoletid?

  Det som skjer mellom elever etter skoletid, kan påvirke hvordan en elev har det på skolen. Det betyr at skolen kan ha et ansvar også for mobbing som skjer etter skoletid, for eksempel på internett, på skoleveien eller på fotballtrening. 

 • I planene skal det stå hvordan skolen jobber for at alle elevene skal ha det bra. Det skal også stå hvordan skolen jobber for å forebygge og oppdage mobbing og plaging, og hva de skal gjøre når det skjer. 

  Planene skal være skriftlige, slik at du kan få se dem.

Hjelp til å kontakte skolen

 • Som forelder har du rett til å be skolen sette inn tiltak hvis du mener at barnet ditt ikke har det bra. Du kan kontakte skolen alene, sammen med barnet ditt, eller sammen med andre foreldre. 

  Når du ber om tiltak, gjør det skriftlig - bruk gjerne malen vår

  Vi anbefaler at du ber om tiltak via e-post eller brev. Det gjør at du i etterkant kan bevise at dere har bedt om hjelp. Mange lurer på hvordan man skriver en slik e-post eller brev. Derfor har vi laget en mal du kan bruke:

  Mal til foreldre for å be om tiltak (bokmål)
  Mal til foreldre for å be om tiltak (nynorsk)

  Send brevet eller e-posten til rektor.

  Husk at det ikke er du som har ansvar for å foreslå tiltak

  Det er rektor sitt ansvar. Men du og barnet ditt kan gjerne foreslå ting dere tror vil hjelpe.

 • Det er vanlig at foreldre og ansatte på skolen møtes for å snakke sammen om gode tiltak og løsninger. Mange foreldre synes det er godt å ha med seg noen i møter med skolen, særlig hvis saken har pågått en stund. Du kan for eksempel ta med deg en venn, et familiemedlem eller andre du stoler på. 

  Du kan også gi noen en skriftlig fullmakt til å opptre på vegne av deg.

  Hvis du skal snakke med vegne av barnet ditt som er 18 år eller eldre, må hun eller han gi deg en skriftlig fullmakt.

 • Ta vare på dokumentasjon fra møter og kontakten med skolen. Pass på at du får tilsendt alle referater.

 • Skolen skal følge opp med en gang, undersøke saken og sørge for at den er best mulig opplyst. Du og barnet ditt har rett til å blir hørt. Deretter skal skolen fatte et skriftlig enkeltvedtak. I enkeltvedtaket skal det blant annet stå

  • hvorfor skolen har fattet et enkeltvedtak.
  • hva skolen skal gjøre for at mobbingen og plagingen tar slutt, og for at barnet ditt føler seg trygg og har det bra.
  • at du kan klage på skolens plan og fristen for det.

  Vi ha laget en mal for en slik plan, som rektorer kan velge å bruke: 

  Mal til rektorer for enkeltvedtak (bokmål og nynorsk)

  Kan rektor fortelle andre om hva som sto i brevet/e-posten?

  Rektor må ofte snakke med andre ansatte på skolen om det du og barnet ditt har fortalt, slik at de kan hjelpe dere. Men det betyr ikke at de kan fortelle det til hvem som helst. Det kan hende at rektor må snakke med elevene som er involvert i mobbingen eller plagingen, og med deres foreldre.

 • De aller fleste gangene mobbing og plaging skjer, finner skolen gode løsninger sammen med elevene og foreldrene. Hvis det ikke blir bedre, eller hvis du mener tiltakene i enkeltvedtaket ikke er gode nok, kan du klage.

  Klagefrister

  Hvis du mener enkeltvedtaket ikke er godt nok, er fristen for å klage 3 uker etter at dere fikk enkeltvedtaket.

  Du kan også klage hvis ikke enkeltvedtaket hjelper eller hvis skolen ikke følger opp tiltakene. Da er det ingen klagefrist. Dere kan klage når som helst.

  Hva bør stå i klagen?

  Klagen bør være skriftlig og du bør si hva du vil ha endret og hvorfor. Du sender klagen til rektor. Du kan velge å sende kopi til Fylkesmannen i fylket der dere bor. Fylkesmannen passer på at skolen følger lover og regler om at elevene skal ha det bra.

  Hvis du er usikker på hvordan du skal klage, kan du gjerne bruke malen vår:

  Mal til foreldre på klage (bokmål)
  Mal til foreldre på klage (nynorsk) 

  Hva skjer hvis skolen er enig i klagen?

  Da endrer skolen enkeltvedtaket, og det er det nye enkeltvedtaket med tiltak som skal følges. 

  Hva hvis skolen uenig i klagen?

  Da skal skolen sende klagen videre til Fylkesmannen. Hvis Fylkesmannen mener at skolen ikke har gjort nok, kan Fylkesmannen bestemme at skolen skal endre enkeltvedtaket med en gang. 

  Fylkesmannen kan også gi deg råd om rettighetene til barnet ditt. 

  Kan du gå til rettssak?

  De siste årene har noen tidligere elever fått erstatning etter at de gikk til rettssak mot kommunen de gikk på skole i. Du kan lese mer om rettsaker her.

  • Du kan søke råd hos Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Foreldreutvalget for barnehager (FUB).
  • Fylkesmannen i fylket du bor kan gi veiledning og informasjon om elevenes rettigheter, samt klagemuligheter hvis du mener skolen ikke gjør nok for å få slutt på mobbingen og plagingen. 
  • Det finnes flere organisasjoner, foreldrenettverk og stiftelser som hjelper foreldre og deler sine erfaringer med mobbesaker.  

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!