Vg3 snikkarfaget (SNE03‑01)
Fagkodar

Vidaregåande opplæring

FagkodeTittel
SNE3001Snikkarfaget, fordjupingsområde innreiing
SNE3004Snikkarfaget, fordjupingsområde dør og vindauge
SNE3005Snikkarfaget, fordjupingsområde trapp
SNE3103Snikkarfaget, fordjupingsområde innreiing, skriftleg
SNE3104Snikkarfaget, fordjupingsområde dør og vindauge, skriftleg
SNE3105Snikkarfaget, fordjupingsområde trapp, skriftleg