Samfunnskunnskap vg1/vg2 (SAK01‑01)
Fagkoder

Videregående opplæring

FagkodeTittel
SAK1001Samfunnskunnskap