Læreplan i samfunnskunnskap, samisk plan, fellesfag Vg1/Vg2 (SAF04‑01)