KRLE (RLE01‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 7. trinn

 • gjøre rede for historien til kristendom og andre religioner og livssyn i Norge, inkludert samers og nasjonale minoriteters religions- og livssynshistorie

  Kjerneelementer

 • beskrive og presentere noen sentrale rituelle praksiser og etiske normer i kristendom

  Kjerneelementer

 • beskrive og presentere noen sentrale rituelle praksiser og etiske normer fra østlige og vestlige religioner og livssynstradisjoner

  Kjerneelementer

 • utforske og sammenligne tekster og materielle uttrykk som kilder til kunnskap om kulturarv knyttet til kristendom og ulike religions- og livssynstradisjoner

  Kjerneelementer

 • utforske og samtale om mangfold både innenfor kristne trossamfunn og andre religionssamfunn

  Kjerneelementer

 • bruke fagbegreper i arbeidet med religioner og livssyn

  Kjerneelementer

 • gjøre rede for ulike syn på barndom, familie og samliv i religioner og livssyn

  Kjerneelementer

 • bruke filosofiske tenkemåter i samtale og undring

  Kjerneelementer

 • samtale om og formidle etiske ideer fra sentrale skikkelser i religiøse og livssynsbaserte tradisjoner

  Kjerneelementer

 • samtale om og formidle etiske ideer fra sentrale skikkelser i filosofihistorien

  Kjerneelementer

 • utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer

  Kjerneelementer

 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett og levekår og klodens framtid

  Kjerneelementer

 • gjøre rede for hva menneskerettighetene innebærer for ytringsfrihet, religionsfrihet og religiøse minoriteters situasjon i Norge

  Kjerneelementer

Underveisvurdering