Kildekritikk - mellomtrinnet

Sist redigert 10.05.24

Gruppe:

Mellomtrinnet

Periode:

01.08.23–30.06.24

Trinn:

5. trinn, 6. trinn, 7. trinn

Hvorfor skal vi lære dette?

Kommentar

Når du ser nyheter på TV, hører på radio eller leser noe i avisen, regner du sikkert med at det som sies eller skrives, er sant. Hvis du søker etter informasjon på nett eller leser hva som skrives på blogger eller sosiale medier, regner du kanskje også med at du kan stole på det du leser. Men sånn er det ikke alltid.

Se læreplan:

Hva skal vi lære?

Kjerneelementer

Tverrfaglige tema

Grunnleggende ferdigheter

Kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • presentere en aktuell nyhetssak og reflektere over forskjeller mellom fakta, meninger og kommersielt budskap i mediebildet
  • sammenligne hvordan ulike kilder kan gi ulik informasjon om samme tema, og reflektere over hvordan kilder kan brukes til å påvirke og fremme bestemte syn
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • orientere seg i faglige kilder på bibliotek og digitalt, vurdere hvor pålitelige kildene er, og vise til kilder i egne tekster