Sosial på nett - mellomtrinnet

Sist redigert 10.05.24

Gruppe:

Mellomtrinnet

Periode:

01.08.23–30.06.24

Trinn:

5. trinn, 6. trinn, 7. trinn

Hvorfor skal vi lære dette?

Kommentar

Det er gøy å være sosial på digitale medier. Du kan snakke med kjente og ukjente, game og dele bilder og filmer med andre. Du kan også kommentere og like det andre har delt. Når du har en konto, er det du som er ansvarlig for det du deler der. Du har også ansvar for hva du kan dele om andre og hva du absolutt ikke bør dele.

Se læreplan:

Hva skal vi lære?

Kjerneelementer

Tverrfaglige tema

Grunnleggende ferdigheter

Kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • reflektere over hvordan egen og andre deltar i digital samhandling og drøfte hva det vil si å bruke dømmekraft, sett i lys av regler, normer og grenser
  • reflektere over variasjoner i identiteter, seksuell orientering og kjønnsuttrykk og egne og andres grenser knyttet til følelser, kropp, kjønn og seksualitet og drøfte hva man kan gjøre om grenser blir brutt
  • gi eksempler på hva lover, regler og normer er, og hvilken funksjon de har i samfunnet, og reflektere over konsekvenser av å bryte dem
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • reflektere etisk over hvordan eleven framstiller seg selv og andre i digitale medier