MEG OG MUSIKK

Sist redigert 7. september

Gruppe:

9. trinn musikk

Periode:

19.08.20–09.09.20

Trinn:

9. trinn

Hvorfor skal vi lære dette?

Kommentar

Denne oppgaven skal lære deg å reflektere over egen musikksmak og kunne uttrykke egne preferanser og musikalske virkemidler.

Se læreplan:

Hva skal vi lære?

Kjerneelementer

Tverrfaglige tema

Grunnleggende ferdigheter

Kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utøve et variert repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans
 • skape og programmere musikalske forløp ved å eksperimentere med lyd fra ulike kilder
 • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer, og reflektere over bruk av musikalske virkemidler
 • lytte og prøve ut ulike uttrykk og begrunne valg i skapende prosesser fra idé til ferdig resultat
 • bruke relevante fagbegreper i skapende arbeid og i refleksjon over prosesser og resultater

Hvordan skal vi lære dette?

Underveisvurderinger

 • Lærerne går rundt og hører på deres arbeid i timene, og gir tilbakemeldinger underveis. Husk at disse tilbakemeldingene blir gitt for å nå kompetansemålene for oppgaven.

Se læreplan:

Læringsarenaer

Læringsaktiviteter

 • Oppgaven skal leveres som film på teams. 

  Skriv et manus til oppgavene i OneNote (kladdebok). 

  Spill inn en video på minimum 1 minutt, hvor du muntlig besvarer spørsmålene.  

  Husk å si tittelen på låta og artistnavn i filmen

  Vurderes med Høy - Middels - Lav måloppnåelse.

   

   Del 1: Mitt forhold til musikk: 

   

  - Hva har du lyst til å lære i musikk i år? 

  - Gjør du noe musikalsk på fritiden? (F.eks. spiller du instrument, korps, kan du noter, lager musikk digitalt, skriver låter, danser, synger, rapper osv.)  

  - Hva betyr musikk for deg i hverdagen? Reflekter. 

   

  Del 2: Musikk jeg liker: 

   

  - Finn en låt du liker. 

  - Hvorfor liker du denne låta? 

  - Hva skal låta formidle (budskap - hva handler låta om)?  

  - Hvilke musikalske virkemidler brukes? (Se liste med faguttrykk) 

  - Hvordan påvirker låta deg? (F.eks: Følelser, identitet, humør osv). Reflekter.

   

  Faguttrykk du kan bruke: 

  Sjanger 

  Refreng 

  Rytme 

  Instrumenter 

  Melodi 

  Dynamikk 

  Sound/Stemning 

  Budskap 

  Tempo