MEG OG MUSIKK

Sist redigert 7. september

Gruppe:

9. trinn musikk

Periode:

19.08.20–09.09.20

Trinn:

9. trinn

Hvorfor skal vi lære dette?

Kommentar

Involver gjerne elevene i å reflektere over hvorfor de skal lære dette. Fagets relevans og verdier gir retning for læringen.

Denne oppgaven skal lære deg å reflektere over egen musikksmak og kunne uttrykke egne preferanser og musikalske virkemidler.

Se læreplan:

Hva skal vi lære?

Kjerneelementer

Tverrfaglige tema

Grunnleggende ferdigheter

Kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • utøve et variert repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans
  • skape og programmere musikalske forløp ved å eksperimentere med lyd fra ulike kilder
  • utforske og formidle musikalske opplevelser og erfaringer, og reflektere over bruk av musikalske virkemidler
  • lytte og prøve ut ulike uttrykk og begrunne valg i skapende prosesser fra idé til ferdig resultat
  • bruke relevante fagbegreper i skapende arbeid og i refleksjon over prosesser og resultater

Hvordan skal vi lære dette?

Underveisvurderinger

Hvordan skal vi være i dialog med elevene om den faglige læringen og utviklingen deres? Ta gjerne utgangspunkt i elevenes motivasjon og forkunnskaper.

Se læreplan:

Læringsarenaer

Hvordan kan vi bruke ulike læringsarenaer for å fremme elevenes læring og utvikling? Dette kan være ute, inne, skogen, verksted, klasserom, bibliotek, nærmiljø eller andre steder.

Læringsaktiviteter

Hvordan kan vi variere metoder, arbeidsmåter og organisering av opplæringen for å tilrettelegge for ulike elevers behov? Hvordan kan vi involvere elevene i valg av læringsaktiviteter?