Digitale spor - ungdomsskole/vgs

Sist redigert 9. august

Gruppe:

Ungdomsskole/vgs

Periode:

01.08.22–30.06.23

Trinn:

8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, vg1, vg2, vg3

Hvorfor skal vi lære dette?

Kommentar

Du bestemmer hvor du bruker bankkortet ditt og hva du bruker det til. Du bestemmer hvilke ord du søker på. Du bestemmer hva du deler med kjente og ukjente på sosiale medier. Alt lagres. I løpet av en helt vanlig dag etterlater du deg mange spor - bevisst og ubevisst.

Se læreplan:

Hva skal vi lære?

Kjerneelementer

Tverrfaglige tema

Grunnleggende ferdigheter

Kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • bruke samfunnsfaglige metoder og digitale ressurser i egne undersøkelser, presentere funn ved hjelp av digitale verktøy og drøfte hvor gyldige og relevante funnene er
  • vurdere på hvilke måter ulike kilder gir informasjon om et samfunnsfaglig tema, og reflektere over hvordan algoritmer, ensrettede kilder eller mangel på kilder kan prege forståelsen vår
  • utforske og reflektere over egne digitale spor og muligheten for å få slettet sporene og verne om egen og andres rett til privatliv, personvern og opphavsrett
  • utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over hvordan digital deltakelse og samhandling påvirker formen på og innholdet i samfunnsdebatten
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • utforske og presentere dagsaktuelle temaer eller debatter ved å bruke samfunnsfaglige metoder, kilder og digitale ressurser, og argumentere for egne og andres meninger og verdier
  • reflektere over egne digitale spor, utforske hvem som har tilgang til sporene, og drøfte hvordan data og personopplysninger kan brukes eller misbrukes