Praktisk håndverksfag (PHF01‑02)
Fagkoder

Grunnskole

FagkodeTittel
VAL0056Praktisk håndverksfag