Naturfag (NAT01‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

 • undre seg,
  utforske
  og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer

  Kjerneelementer

 • presentere
  funnene sine og
  beskrive
  hvordan eleven har kommet fram til dem

 • presentere
  egne ideer til teknologiske oppfinnelser

 • utforske
  og
  beskrive
  observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer og sortere etter egenskaper

 • samtale om hvordan vi kan ta miljøbevisste valg og
  gjennomføre
  lokale miljøtiltak

 • utforske
  et naturområde i nærmiljøet og
  beskrive
  hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre

 • oppleve naturen til ulike årstider,
  reflektere
  over hvordan naturen er i endring, og hvorfor året deles inn på ulike måter i norsk og samisk tradisjon

 • planlegge
  og
  gjennomføre
  undersøkelser av vær og himmelfenomener og
  sammenligne
  målinger, observasjoner og værtegn gjennom året

 • utforske
  sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon

 • gi eksempler på noen vanlige sykdommer og samtale om hva man kan gjøre for å verne kroppen mot smittsomme sykdommer

Underveisvurdering