Naturfag (NAT01‑04)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter vg1 frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

 • utforske en selvvalgt problemstilling knyttet til eget utdanningsprogram, presentere funn og argumentere for valg av metoder

  Kjerneelementer

 • risikovurdere egne forsøk og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte

  Kjerneelementer

 • utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram og vurdere den i et bærekraftsperspektiv

  Kjerneelementer

 • drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder

  Kjerneelementer

 • gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv

  Kjerneelementer

 • undersøke og vurdere livsløpet til ulike produkter i et bærekraftsperspektiv

  Kjerneelementer

 • utforske egenskaper og reaksjoner til noen stoffer og stoffblandinger som er relevante for eget utdanningsprogram

  Kjerneelementer

Underveisvurdering

Standpunktvurdering