Endringer i planleggingsverktøyet

Tusen takk for alle tilbakemeldingene vi har fått om planleggingsverktøyet. Det er mye positiv respons og gode forslag til forbedringer. Vi går igjennom alle innspillene vi får, og med jevne mellomrom prioriterer vi hva vi gjør av endringer. Nå har vi sett på hva vi ganske raskt kan gjøre noe med.

Vi har lagt vekt på endringer som kan bidra til at det blir et godt verktøy for lærere til å ta i bruk de nye læreplanene etter intensjonene i Kunnskapsløftet 2020. Noen endringer er enkle og kan gjøres raskt, mens andre forslag til endringer må vi bruke lenger tid på å vurdere. I høst vil vi jobbe med å finne gode løsninger for disse endringene:

Planlegge for flere trinn samtidig

Mange har meldt behov for å kunne bruke verktøyet til å planlegge for flere trinn samtidig. Vi har fått innspill om at det vil være nyttig å hente kompetansemål fra andre trinn for å tilpasse opplæringen til ulike elevgrupper, for å ha et prosjekt felles på skolen som favner elever på tvers av trinn, for planlegging på fådelte skoler og mye annet. Vi jobber derfor med å videreutvikle verktøyet slik at det er mulig å planlegge for flere trinn samtidig.

La flere redigere en plan samtidig

Dette er også et behov som mange har meldt for å kunne gjøre det enklere å planlegge sammen. I dag blir planen låst når en person redigerer. Vi jobber med en løsning hvor flere kan skrive i samme plan samtidig.

Bedre kalendervisning og oversiktsside

Dette handler om å gi bedre oversikt både i kalendervisningen og på oversiktssiden for alle planer. Tilbakemeldingene går på at verktøyet er oversiktlig når det er noen få planer, men at det fort blir rotete når det er mange planer. Vi har fått mange forslag til forbedringer og jobber nå med å se på ulike måter for å gruppere og sortere planene.

Sammenheng mellom planer for ulike tidsspenn

Vi har fått innspill om at planlegging for en lengre periode gjerne er ganske overordnet, mens en plan for en kort periode er mer detaljert. Samtidig er det viktig å kunne se sammenhengen mellom planene i ulike tidsspenn. Slik planene er i dag, ligger de bare ved siden av hverandre uten å være knyttet sammen på noen måte. Vi jobber med en løsning for å skape bedre sammenheng mellom planer som går over ulike tidsspenn.

Filer og lenker

Det er mulig å legge lenker i boksene. Hensikten er at alle kan lagre filer i det vanlige filarkivet som skolen allerede bruker og enkelt lenke til dem fra planene. Innspill tyder på at denne funksjonen er vanskelig å oppdage og vi jobber med å gjøre den mer tydelig.

Oversettelse

Vi har fått innspill om at det vil være nyttig om planleggingsverktøyet ikke bare er tilgjengelig på bokmål. Vi jobber med å utvikle versjoner for nynorsk og nordsamisk.

Videre tilbakemelding og utvikling

Vi kommer til å følge opp bruken av læreplanene og planleggingsverktøyet videre også for å få tak i utviklingsbehov. Fortsett derfor gjerne med å gi oss tilbakemelding.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!