Endringer i planleggingsverktøyet

Tusen takk for alle tilbakemeldingene vi har fått om planleggingsverktøyet. Det er mye positiv respons og gode forslag til forbedringer. Vi går igjennom alle innspillene vi får, og med jevne mellomrom prioriterer vi hva vi gjør av endringer. 

Vi legger vekt på endringer som kan bidra til at det blir et godt verktøy for lærere til å ta i bruk de nye læreplanene etter intensjonene i Kunnskapsløftet 2020. Noen endringer er enkle og kan gjøres raskt, mens andre forslag til endringer må vi bruke lenger tid på å vurdere. 

Oversettelse

Vi har fått innspill om at det vil være nyttig om planleggingsverktøyet ikke bare er tilgjengelig på bokmål. Vi jobber med å utvikle versjoner for nynorsk og samisk.

Tilgang for instruktører i bedrift

Vi jobber med videreutvikling slik at også instruktører i bedrift kan logge seg på planleggingsverktøyet.

Større fleksibilitet

07.05.2021:
Vi har slått sammen feltene "Læringsaktiviteter", "Læringsressurser" og "Læringsarenaer" til ett nytt felt fordi vi fikk tilbakemeldinger på at dette var uhensiktsmessig å dele opp. I stedet kan dere nå velge selv hvor mange felter dere ønsker å legge til, hva feltene skal hete og hvilken rekkefølge feltene skal ha. I feltene er det også blitt mulighet for punktliste, nummerert liste, fet skrift, kursiv, understrek og lenker med tekst. 

Filtrering i oversikt og kalender

10.12.2020:
Vi har lagt til mulighet for å filtrere planene på fag og trinn på oversiktssiden og i kalenderen. Hensikten er å gjøre det lettere å holde orden og finne fram når du har mange planer.

Varsler

10.12.2020:
E-post med varsler om invitasjoner til å samarbeide om planer har fått lenke til planleggingsverktøyet. Vi har også forbedret varslene som kommer opp når du endrer planinnstillingene.

Flere redigere en plan samtidig

03.11.2020:
Mange har meldt inn at flere bør kunne redigere planen samtidig. Tidligere ble planen låst når en person redigerte. Vi har oppdatert verktøyet slik at flere kan redigere samtidig ved å skrive i hvert sitt felt. Se demo.

Se hele teksten før valg

03.11.2020:
Tidligere var det slik at når du skulle velge kjerneelement, tverrfaglig tema eller grunnleggende ferdighet, så var kun tittelen på hvert av elementene synlig. Vi har endret slik at du nå får opp hele teksten til hvert av dem før du velger. 

Planlegge for flere trinn samtidig

06.10.2020:
Tidligere var det kun mulig å planlegge for ett trinn av gangen. Mange har meldt behov for å kunne bruke verktøyet til å planlegge for flere trinn i samme plan. Vi har fått innspill om at det vil være nyttig å hente kompetansemål fra andre trinn for å tilpasse opplæringen til ulike elevgrupper, for å ha et prosjekt felles på skolen som favner elever på tvers av trinn, for planlegging på fådelte skoler og mye annet. Vi har videreutviklet verktøyet slik at det nå er mulig å planlegge for flere trinn samtidig.

Invitere til samarbeid

06.10.2020:
Tidligere var det slik at kun den som hadde opprettet en plan kunne invitere inn andre. Vi fikk mye tilbakemeldinger om at dette var tungvindt og at det vil være enklere å samarbeide hvis alle kan invitere. Verktøyet er derfor videreutviklet slik at alle som er samarbeidspartner på en plan kan invitere inn andre.

Økt brukervennlighet

August 2020:
Ut fra tilbakemeldinger fra de som brukte verktøyet i vår, har vi gjort en rekke små justeringer for å forbedre brukeropplevelsen. Dette gjelder forbedringer i hjelpetekster, datovelger, varsler ved sletting av plan, ukenummer i kalender, mobilvisning, søk og interaksjon. 

Tilgang for lærerstudenter

August 2020:
Vi fikk innspill om at verktøyet også vil være nyttig for lærerstudenter. Tilgangen til verktøyet ble derfor åpnet for studenter og ansatte på høgskoler og universiteter som ønsker dette.

Tilgang for skoler

15.05.2020:
Planleggingsverktøyet åpnet for alle skoler slik at skoleeiere som ønsker det kunne aktivere verktøyet for sine lærere og ansatte. Verktøyet ble lansert i en tidlig versjon, slik at mange kunne prøve det ut og gi innspill til videre utvikling. 

Tilgang for testbrukere

30.04.2020:
Planleggingsverktøyet åpnet for en gruppe testbrukere. Hensikten var å kunne avdekke og rette feil.

Videre tilbakemelding og utvikling

Vi kommer til å følge opp bruken av læreplanene og planleggingsverktøyet videre også for å få tak i utviklingsbehov. Fortsett derfor gjerne med å gi oss tilbakemelding.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!