Videregående opplæring

FagkodeTittel
KOS2001Råvare, produksjon, salg og service
KOS2002Bransje og arbeidsliv
KOS2003Tverrfaglig eksamen kokk- og servitørfag