Kompetansemål og vurderingKunst og håndverk (KHV01‑02)

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

 • håndverksteknikker og håndverktøy i utforming av tre, leire og tekstil på en miljøbevisst og trygg måte
 • undersøke egenskaper ved materialer og dele sanseerfaringer
 • ulike visuelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i eget skapende arbeid
 • eksperimentere med form, farge, rytme og kontrast
 • studere form gjennom å tegne, male og fotografere
 • skape fortellinger ved hjelp av digitale verktøy etter inspirasjon fra lokale og nasjonale kunstverk

 • forestille seg og
  framtiden gjennom tegning og modeller

 • og konstruere i naturmaterialer etter inspirasjon fra samisk og lokal byggeskikk

 • vise fram og
  objekter gjennom utstilling eller samling

Underveisvurdering