Videregående opplæring

FagkodeTittel
HSF1006Helsefremmende arbeid
HSF1007Kommunikasjon og samhandling
HSF1008Yrkesliv i helse- og oppvekstfag
HSF1009Tverrfaglig eksamen, helse- og oppvekstfag, privatister