Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag (BUA02‑03)
Fagkodar

Vidaregåande opplæring

FagkodeTittel
BUA2005Pedagogisk arbeid
BUA2006Kommunikasjon og samhandling
BUA2007Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeidarfag
BUA2008Tverrfagleg eksamen barne- og ungdomsarbeidarfag