Hva er sluttvurdering?

Sluttvurdering i fag er et uttrykk for den kompetansen eleven og lærlingen har oppnådd i faget ved avslutningen av opplæringen. 

I grunnskolen er sluttvurdering standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Sluttvurderinger i videregående opplæring er standpunktkarakterer, eksamenskarakterer, karakterer til fag-/svenneprøve og kompetanseprøve.

Læreplanen i faget gir informasjon om det skal settes standpunktkarakter i faget og hvilken eksamensordning eventuelt prøve som gjelder.

Sluttvurderinger er enkeltvedtak og kan påklages etter reglene i kapittel 5 i forskrift til Opplæringsloven.

Forskrift til opplæringsloven (forskrift til friskoleloven)

§ 3-17. Sluttvurdering i fag
Sluttvurderinga skal gi informasjon om kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten ved avslutninga av opplæringa i fag i læreplanverket, jf. § 3-3.

Sluttvurderingar i grunnskolen er standpunktkarakterar og eksamenskarakterar.

Sluttvurderingar i vidaregåande opplæring er standpunktkarakterar, eksamenskarakterar og karakterar til fag-/sveineprøve og kompetanseprøve.

Sluttvurderingar er enkeltvedtak og kan påklagast etter reglane i kapittel 5.

Elevar i grunnopplæringa som har individuell opplæringsplan, skal vurderast etter dei samla kompetansemåla i læreplanen for faget, jf. § 3-3.

Rundskriv om individuell vurdering

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!