Kompetansetilbud i vurdering for læring

Ønsker dere at hele skolen skal få enda bedre vurderingspraksis? Kompetansetilbudet i vurdering for læring er nettbasert, gratis og skolebasert.

Med dette tilbudet deltar skoleledelsen og alle lærerne i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass.

Nesten 600 skoler med mer enn 17.000 lærere er med i første, andre og tredje runde, som alle er fulltegnet.  Fjerde runde åpnet 1. mars 2018.

Start når som helst mellom mars og oktober

Skolen bestemmer selv starttidspunktet, men må være i gang senest i oktober. Til fjerde runde innføres en todelt påmeldingsprosess. I første fase arbeider skoleeier, skoleledelse og tillitsvalgte med et avklaringsmateriell før rektor foretar endelig påmelding.

Hva?

Kompetansetilbudet består av åtte moduler som inneholder læringsressurser og støtte til følgende temaer:

"En god start" - støtte i oppstarten
Modul 1: Kollektiv utvikling
Modul 2: Læreplan og langsiktig læring
Modul 3: Tidspunkt
Modul 4: Målorientering
Refleksjonsmodul
Modul 5: Feedback
Modul 6: Elevinvolvering
Modul 7: Helhetlig praksis
Modul 8: Bærekraftig vurderingskultur
Avsluttende oppgave og veien videre

For hvem?

Kompetansetilbudet retter seg mot skoler som ønsker å videreutvikle vurderingspraksisen sin i fellesskap. Tilbudet er for hele skolen, og kombinerer læringsressurser og støtte til både skoleledere og lærere. Skoleledelsen har stor betydning for å få til gode utviklingsprosesser, og vil få fagstoff og oppgaver som er tilpasset deres rolle. Lærerne på sin side vil få fagstoff og oppgaver som er tilpasset arbeidet med elevene. Alle deltakere får fagstoff og oppgaver om det å jobbe i lærende fellesskap.

Deltakere som fullfører får kursbevis. Skolens deltakelse bør være godt forankret på skolen fordi kompetanseopplegget forutsetter utviklingsarbeid som omfatter hele personalet.

Skoleeiernes rolle

Skoleeier har en dedikert rolle, og skal bidra med støtte, veiledning og forpliktelser til sine skoler på en konstruktiv måte. Kontaktperson hos skoleeier får en egen skoleeiertilgang i kurset. Fylkeskommunale skoleeiere kan også bistå deltakende skoler i eget fylke med å opprette samarbeid rundt kurset både på skoleleder- og lærernivå. Kommunale skoleeiere oppfordres til å vurdere SkoleVFL som et aktuelt tiltak i forbindelse med den ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling.

Hvor?

Kompetansetilbudet er nettbasert og gjennomføres på skolen der du jobber. Det er i utgangspunktet ikke lagt opp til samlinger utover det nettbaserte tilbudet.

Gjennomføring

Beregnet gjennomføringstid er tre til fire semestre. Dere må regne med å sette av noe fellestid og egentid til læring og erfaringsdeling, tid til å prøve ut ny praksis og tid til faglig sparring på skolen og med andre deltakerskoler på nett. Tidsbruk per deltaker varierer etter skolens forkunnskaper og ambisjoner, men en antydning er 4-8 timer per måned.

Det er Høgskolen i Innlandet som på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har laget kompetansetilbudet. Mer informasjon om kompetansetilbudet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!