Kompetansetilbud i vurdering for læring

Ønsker dere at hele skolen skal få enda bedre vurderingspraksis? Kompetansetilbudet i vurdering for læring er nettbasert, gratis og skolebasert.

Med dette tilbudet deltar skoleledelsen og alle lærerne i en utviklingspraksis på egen arbeidsplass.

Over 375 skoler med mer enn 11.000 lærere er med i første og andre runde. Påmelding til tredje runde er i gang. Mer informasjon og lenke til påmelding.

Start når som helst i året – Utdanningsdirektoratet dekker deltakeravgift

Skolen bestemmer selv starttidspunktet, men du må være i gang senest i oktober 2017. Det er rektor som melder på skolen. Utdanningsdirektoratet dekker deltakeravgift inntil et visst antall skoler.

Hva?

Kompetansetilbudet består av åtte moduler som inneholder læringsressurser og støtte til følgende temaer:

En god start

Modul 1: Kollektiv utvikling

Modul 2: Læreplan og langsiktig læring

Modul 3: Tidspunkt

Modul 4: Målorientering

Refleksjonsmodul

Modul 5: Feedback

Modul 6: Elevinvolvering

Modul 7: Helhetlig praksis

Modul 8: Bærekraftig vurderingskultur

Avsluttende oppgave og veien videre

For hvem?

Kompetansetilbudet retter seg mot skoler som ønsker å videreutvikle vurderingspraksisen sin i fellesskap. Tilbudet er for hele skolen, og kombinerer læringsressurser og støtte til både skoleledere og lærere. Skoleledelsen har stor betydning for å få til gode utviklingsprosesser, og vil få fagstoff og oppgaver som er tilpasset deres rolle. Lærerne på sin side vil få fagstoff og oppgaver som er tilpasset arbeidet med elevene. Alle deltakere får fagstoff og oppgaver om det å jobbe i lærende fellesskap.

Deltakere som fullfører får kursbevis. Skolens deltakelse bør være godt forankret på skolen fordi kompetanseopplegget forutsetter utviklingsarbeid som omfatter hele personalet.

Skoleeiernes rolle

Nytt i årets versjon, SkoleVFL 2.1, er at skoleeier har en dedikert rolle, og skal bidra med støtte, veiledning og forpliktelser til sine skoler på en konstruktiv måte. Kontaktperson hos skoleeier får en egen skoleeiertilgang i kurset. Skoleeier kan også bistå deltakende skoler i eget fylke med å opprette samarbeid rundt kurset både på skoleleder- og lærernivå.

Hvor?

Kompetansetilbudet er nettbasert og gjennomføres på skolen der du jobber. Det er i utgangspunktet ikke lagt opp til samlinger utover det nettbaserte tilbudet.

Gjennomføring

Beregnet gjennomføringstid er ett skoleår eller to til tre semestre. Dere må regne med å sette av noe fellestid og egentid til læring og erfaringsdeling, tid til å prøve ut ny praksis og tid til faglig sparring på skolen og med andre deltakerskoler på nett. Tidsbruk per deltaker varierer etter skolens forkunnskaper og ambisjoner, men en antydning er 4-8 timer per måned.

Det er Høgskolen i Innlandet som på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har laget kompetansetilbudet. Mer informasjon om kompetansetilbudet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!