Erfaringer fra SkoleVFL

Senter for livslang læring (SELL), Høgskolen i Lillehammer og Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (RESULT) UiT Norges arktiske universitet har oppsummert deltakernes erfaringer midtveis i SkoleVFL-kurset. Rapporten viser at de aller fleste er godt fornøyd med form, innhold og organisering av kurset, men at terskelen er høy for å reflektere sammen med andre skoler på åpent forum.

SkoleVFL er et nytt og lite utprøvd konsept som består av et nettbasert kurs, en felles beslutning på skolen om at alle skal delta, og en skolebasert prosess for drøfting og refleksjon over læringsressursene som er gjort tilgjengelig på nett. Rapporten konkluderer med at konseptet synes i betydelig grad å styrke muligheten for å gjennomføre kompetanseutviklingsprosesser som omfatter hele skolen. En vellykket prosess forutsetter imidlertid en aktiv og engasjert skoleleder som leder personalet gjennom alle fasene i utviklingsarbeidet. Til tross for variasjoner i motivasjon og hvor godt skolelederne synes å ha klart å håndtere utfordringer knyttet til den daglige virksomheten, mener SELL og RESULT at skolelederne gjennomgående har tatt ansvar, prioritert arbeidet med prosessen over tid, og valgt strategier som synes å være hensiktsmessige.

Rapporten baserer seg på

  • En spørreundersøkelse blant lærere og skoleledere
  • Intervjuer av skoleledere og lærere ved seks skoler

Last ned rapporten her

In English: Summary and conclusions

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!