Vurderingsøvelse i begynnelsen av skoleåret på Vg1

Her kan du se en film som viser hvordan lærer Bente ved helse- og sosialfag introduserer skolens systematiske arbeid med vurdering og kjennetegn på måloppnåelse allerede ved skolestart .

Generelle refleksjonsspørsmål

1. Hvilke ideer fra filmen kan være aktuelle å ta med seg til din skole/dine klasserom/dine fag?

2. Hvordan kan du videreutvikle ideene slik at de passer inn i din praksis?
Beskriv et konkret opplegg for en time eller en periode (eller en gjennomgående praksis gjennom ett eller flere år).

3. Hvordan vil du begrunne det opplegget du har beskrevet ut fra det du vet om læring?

4. Kommer du til å innføre den praksisen du har beskrevet ? Hvorfor/hvorfor ikke?

Spørsmål til refleksjon

Filmen viser hvordan lærer Bente ved skolestart introduserer hvordan man kan arbeide med krav og kjennetegn på måloppnåelse. Elevene skal bli kjent med målene for oppgaven og hva som legges vekt på når resultatet skal vurderes. De skal også trene på å vurdere eget og andres arbeid.

  1. Hvordan arbeider du og kollegene dine i begynnelsen av skoleåret med å introdusere for elevene hvordan du/dere jobber med vurdering?
  2. I filmen vurderer elevene eget og andres resultat ut fra de kravene som er definert for oppgaven. 
    • Hvordan hjelper du elevene til å bli trygge på å vurdere eget og andres arbeid?
  3. I filmen arbeider elevene ut fra kjennetegn som er knyttet til karakterer. Kjennetegn kan også brukes når du vurderer uten karakter, og i en del situasjoner er det lurt å spørre seg om hvilken funksjon karakterene har. På noen skoler har man valgt å redusere antall karakterer til elevene og bare gi dem faglige tilbakemeldinger store deler av året. Dette fordi tallet har en tendens til å overskygge den faglige tilbakemeldingen. 
    • Hvordan er praksis på skolen hos deg? Hvilke erfaringer har dere?
  4. I filmen blir det brukt krav som er knyttet til form og utseende på broen de skal lage. 
    • Er oppgaveteksten og kravene tydelige? Hvorfor/hvorfor ikke?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!