Tilbakemeldinger i danseopplæring ved Frikarkakademiet

Her kan du se en film der elevene ved Frikarakademiet øver på ulike styrker i dans. De får tilbakemeldinger fra trener Hallgrim Hansegård for at de skal bli bedre. Elevene får også se seg selv på film for å få et bedre bilde av hvordan de kan forbedre seg.

Generelle refleksjonsspørsmål

1. Hvilke ideer fra filmen kan være aktuelle å ta med seg til din skole/dine klasserom/dine fag?

2. Hvordan kan du videreutvikle ideene slik at de passer inn i din praksis?
Beskriv et konkret opplegg for en time eller en periode (eller en gjennomgående praksis gjennom ett eller flere år).

3. Hvordan vil du begrunne det opplegget du har beskrevet ut fra det du vet om læring?

4. Kommer du til å innføre den praksisen du har beskrevet ? Hvorfor/hvorfor ikke?

Spørsmål til refleksjon

Filmen viser hvordan elever på Frikarakademiet arbeider med konkrete oppgaver som skal inn i en større danseoppsetning. Danselærer Hallgrim gir elevene konkrete tilbakemeldinger og veiledning underveis i deres læringsprosess.

  1. Lærer Hallgrim Hansegård sier på slutten av filmen at "Hvis man har en skole så risikerer man at alle blir like". Han mener det er viktig å ta vare på de ulike talentene og egenskapene til den enkelte danser.
    • Hvordan kan vurdering brukes til å tydeliggjøre den enkeltes kompetanse og sterke sider?
  2. Tydelige tilbakemeldinger kan for noen virke truende.
    • Hvordan legger du/dere til rette for at elevene opplever det som greit å prøve og feile i løpet av skoleåret?
  3. Hallgrim Hansegård gir elevene tilbakemeldinger på ulike arenaer for læring; både i praksis og i etterkant av praksis. Han bringer teori inn i praksis og tar elevene med på refleksjoner rundt egen praksis i etterkant av en treningsøkt ved hjelp av videoanalyse.
    • Hvordan kan du/dere bruke noen av disse elementene i egen opplæring og vurdering?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!