Skolevandring

Skoleledelsen ved Halbrend skule gjennomfører en skolevandring for å få oversikt over lærernes vurderingspraksis. Dette er et ledd i skoleutviklingen.

Spørsmål til refleksjon

Ledelsen ved Halbrend skule observerer og vurderer systematisk lærernes undervisning.

  1. Hva tenker du er positivt med et slikt opplegg?
  2. Hvilke utfordringer kan ligge i et slikt opplegg, både for lærere og ledelsen?
  3. Hvordan kunne et slikt opplegg se ut på din skole hvis dere ikke har noe liknende allerede?
  4. Når fikk du sist tilbakemelding på din undervisning av en kollega eller en fra skoleledelsen som du lærte noe av? Og hva var det som gjorde at du lærte noe?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!