Sammenhengen mellom underveis- og sluttvurdering

I filmen får du se hvordan lærerne på Hommelvik ungdomsskole arbeider for å skape sammenheng mellom underveis- og sluttvurdering. Henning Fjørtoft, førsteamanuensis ved NTNU, kommenterer skolens praksis.

Generelle refleksjonsspørsmål

1. Hvilke ideer fra filmen kan være aktuelle å ta med seg til din skole/dine klasserom/dine fag?

2. Hvordan kan du videreutvikle ideene slik at de passer inn i din praksis?
Beskriv et konkret opplegg for en time eller en periode (eller en gjennomgående praksis gjennom ett eller flere år).

3. Hvordan vil du begrunne det opplegget du har beskrevet ut fra det du vet om læring?

4. Kommer du til å innføre den praksisen du har beskrevet ? Hvorfor/hvorfor ikke?

Spørsmål til refleksjon 

  1. I filmen ser vi at lærerne på 8. trinn planlegger undervisningen med å ta utgangspunkt i kompetansemålene på 10. trinn. Hva gjør dere for at elevene tidlig i opplæringen skal forstå hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene til standpunkt? 
  2. Lærerne i filmen følger med på utviklingen av elevenes kompetanse på ulike måter. Hvilke metoder bruker dere for å følge med på den faglige kompetansen og progresjonen til hver enkelt elev?
  3. Rektor i filmen forteller om hvordan hun tilrettelegger for felles møtepunkter for lærerne. Hvilke møtepunkter har du og dine kollegaer for å skape et godt tolkningsfelleskap i dag? Er dette et kontinuerlig arbeid?
  4. Hva kan du og/eller ledelsen på skolen gjøre for å legge til rette for dette? Har dere en felles forståelse av hva kompetanse i fag er på ulike trinn?
  5. Hvordan kan dere dele gode ideer for å synliggjøre sammenhengen mellom underveis- og sluttvurdering?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!