Nasjonal prøve i regning

I denne filmen får du se hvordan Hovseter ungdomsskole gjennomfører nasjonal prøve i regning. Filmen viser arbeidet FØR - UNDER - ETTER gjennomføring av prøven.

Generelle refleksjonsspørsmål

1. Hvilke ideer fra filmen kan være aktuelle å ta med seg til din skole/dine klasserom/dine fag?

2. Hvordan kan du videreutvikle ideene slik at de passer inn i din praksis?
Beskriv et konkret opplegg for en time eller en periode (eller en gjennomgående praksis gjennom ett eller flere år).

3. Hvordan vil du begrunne det opplegget du har beskrevet ut fra det du vet om læring?

4. Kommer du til å innføre den praksisen du har beskrevet ? Hvorfor/hvorfor ikke?

Denne filmen viser hvordan lærere kan forberede elevene på nasjonal prøve, hvordan lærer og kollegiet følger opp prøveresultatene i elevgruppen, hos den enkelte elev, og i samtale med foresatte. Filmen viser også hvordan resultatene kan brukes som et styringsverktøy for rektor.

Spørsmål til refleksjon

  1. Ser vi mønstre eller tendenser i resultatene for vår skole?
  2. Har vi annen informasjon som bekrefter eller avkrefter resultatene fra nasjonale prøver?
  3. Viser resultatene fra nasjonale prøver at det er behov for ytterligere kartlegging?
  4. Hvilke konsekvenser får resultatene for den videre praksisen ved skolen?
  5. Hva kan vi gjøre for å forbedre de resultatene vi ikke er fornøyde med?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!