Mål og egenvurdering i norsk på 2. trinn

I denne filmen kan du se hvordan læreren jobber med å gjøre mål og kriterier tydelige for små elever og hvordan elever med enkle virkemidler vurderer egen læring. Filmen er fra 2. årstrinn på Høybråten skole i Oslo. 

Generelle refleksjonsspørsmål

1. Hvilke ideer fra filmen kan være aktuelle å ta med seg til din skole/dine klasserom/dine fag?

2. Hvordan kan du videreutvikle ideene slik at de passer inn i din praksis?
Beskriv et konkret opplegg for en time eller en periode (eller en gjennomgående praksis gjennom ett eller flere år).

3. Hvordan vil du begrunne det opplegget du har beskrevet ut fra det du vet om læring?

4. Kommer du til å innføre den praksisen du har beskrevet ? Hvorfor/hvorfor ikke?

Spørsmål til refleksjon

Filmen viser eksempler på hvordan lærer Sissel jobber med tydelige mål og kriterier. Vi ser også hvordan elevene vurderer egen læring og hvordan læreren organiserer opplæringen etter elevenes behov.

 1. I filmen bruker elevene DUPLO-klosser og fargekort for å vurdere egen læring. Dette gjør de både underveis i opplæringen og etter en opplæringsøkt.
  • Hvilke muligheter og begrensninger gir disse verktøyene?
  • Hva er alternativene til slike verktøy?
  • Hvordan skaffer du deg informasjon om hvorvidt elevene forstår eller synes noe er vanskelig?
 2. I filmen er læreren opptatt av å veilede hver enkelt elev ut fra det han/hun har behov for.
  • Hvordan organiserer du arbeidet ditt slik at hver elev får veiledning ut fra sine behov?
 3. Elevene i filmen reflekterer rundt egen læring.
  • Hvordan legger du til rette for at elevene skal utvikle et bevisst forhold til egen læring?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!