Lærende nettverk og læringspartner

Denne filmen gir et innblikk i hvordan skoler jobber systematisk med vurdering for læring i lærende nettverk. Filmen viser også hvordan elever jobber sammen som læringspartnere.

Erfaringer fra Norge og andre land tilsier at endring og videreutvikling av vurderingspraksis og vurderingskultur er komplekse prosesser som krever et målrettet og læringsorientert fokus over tid. En rekke studier viser at en veksling mellom arbeid på egen skole og arbeid i nettverk er en hensiktsmessig arbeidsform.

Nettverk som arbeidsform handler om å etablere strukturer og arbeidsformer lokalt som bidrar til endring og videreutvikling av vurderingspraksis. Nettverkene bør være arenaer for faglig utvikling, erfaringsutveksling og refleksjon over praksis som støttes opp med teori og forskning. Det anbefales at arbeidet tar utgangspunkt i konkrete eksempler som viser hvordan man jobber med prinsipper for vurdering for læring i klasserom/lærebedrift og i møte med elevene/lærlingene.

Det er en fordel at deltakere og ledere som jobber på ulike nivå samarbeider eller deltar i felles nettverk. Nettverkene må konstrueres med tanke på at de som skal forandre praksis er godt representert.

Spørsmål til refleksjon

1) Hva er hensikten og målsetningen med nettverket?

2) Hvordan sikrer dere at læring i nettverk får en fremtredende plass?

3) Hvordan vil dere begrunne at arbeidet i nettverk er læringsfremmende og kan skape forandring av praksis?

4) Hva er viktig å tenke på før oppstart av nettverket?

5) Hva innebærer det å forankre nettverksarbeidet i din skole, lærebedrift, region og/eller kommune/fylkeskommune?

6) Hvilke ansvar og oppgaver har de ulike deltagerne i nettverket (nettverksleder, deltakere, skoleeier, skoleledere)?

7) Hvilke strategier er lagt for å sikre at erfaringer i nettverket blir tilbakeført i klasserom/lærebedrift og at erfaringer fra klasserom/lærebedrift kommer nettverket til gode?

8) Hvordan legge til rette for de gode refleksjoner i nettverket og på den enkelte skole?

9) Hvordan videreføre og spre erfaringer og kompetanse utover nettverket?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!