Kriterier og egenvurdering i helse- og sosialfag og elektro

Her kan du se en film der lærere og elever ved Vg2 ved Strømmen videregående skole jobber med kjennetegn på måloppnåelse. 

Generelle refleksjonsspørsmål

1. Hvilke ideer fra filmen kan være aktuelle å ta med seg til din skole/dine klasserom/dine fag?

2. Hvordan kan du videreutvikle ideene slik at de passer inn i din praksis?
Beskriv et konkret opplegg for en time eller en periode (eller en gjennomgående praksis gjennom ett eller flere år).

3. Hvordan vil du begrunne det opplegget du har beskrevet ut fra det du vet om læring?

4. Kommer du til å innføre den praksisen du har beskrevet ? Hvorfor/hvorfor ikke?

Spørsmål til refleksjon

Filmen viser hvordan to lærere i helse- og sosialfag og elektrofag jobber med tydelige mål og forventninger. Vi ser også hvordan elevene vurderer egne prestasjoner og hvordan de vurderer andres.

 1. I filmen brukes karakterer i kombinasjon med beskrivelser av hva elevene må mestre for å oppnå de ulike karakterene. 
  • Diskuter hvordan vurderingen kunne vært gjennomført uten at karakterer ble brukt.
  • Hvordan bruker du/dere karakterer i din/deres vurderingspraksis?
  • Diskuter hva som kreves av en tilbakemelding med karakter for at den skal ha noen verdi for eleven med hensyn til læring.
  • Hvordan følger du opp en underveisvurdering som er gitt med karakter?
 2. I filmen er lærerne opptatt av at elevene skal vurdere egen læring og sine egne og andres faglige prestasjoner. 
  • Hvordan vurderer dine elever sine egne og ev. medelevers faglige prestasjoner?
  • Hvordan jobber du for å veilede hver enkelt elev?
  • Hvordan skaffer du deg informasjon om hvorvidt elevene forstår eller synes noe er vanskelig i faget?
 3. I filmen sier elektrolæreren at når du møter en god fagarbeider så ”bare veit du det”. Diskuter lærerens uttalelse.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!