Egenvurdering og tilbakemeldinger i skriveprosessen

Her kan du se en film som viser hvordan forfatteren Gert Nygårdshaug driver seg selv i sin skriveprosess ved hjelp av egenvurdering og tilbakemeldinger fra redaktøren sin. Refleksjon over egen utvikling er en viktig del av prosessen frem til ferdig bok.

Spørsmål til refleksjon

Filmen viser Gert Nygårdshaugs arbeid med en kriminalroman og hvordan redaktøren gir forfatteren tilbakemeldinger underveis i skriveprosessen. I filmen forteller Nygårdshaug hvordan faglige tilbakemeldinger hjelper ham til å bli mer selvstendig i vurdering av eget arbeid.

  1. Redaktøren forteller at hun i stedet for å konkludere heller stiller spørsmål når hun gir tilbakemelding. Hun ønsker at forfatteren selv skal finne alternative løsninger for hvordan romanen kan bli bedre. 
    • Bruker du bevisst spørsmål i arbeidet med vurdering og tilbakemeldinger? Hvis ja, hvordan gjør du dette?
  2. Gert Nygårdshaug forteller at han hadde behov for andre typer tilbakemeldinger som ung og ny forfatter. Nå er han i større grad i stand til å vurdere eget arbeid og styre egen arbeidsprosess. 
    • Hvordan arbeider du og kollegene dine for at elevene skal bli gode til å styre egen arbeids- og læringsprosess?
  3. Gert Nygårdshaug blir motivert av tilbakemeldingene han får fra redaktøren sin. Dette begrunner han delvis med at han har tydelige mål for arbeidet og med at redaktøren er begeistret for arbeidet han har gjort. 
    • Hvordan arbeider du og kollegene dine for at tilbakemeldinger skal virke motiverende?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!