Fagsamtale i samfunnsfag på Vg2

I denne filmen er elevene med på å diskutere kriteriene for hva som kreves for å få ulike karakterer. Lærerne Mette og Marianne samarbeider om en fagsamtale for elevene i samfunnsfag for elever på Vg2 på Rosenvilde videregående skole. 

Generelle refleksjonsspørsmål

1. Hvilke ideer fra filmen kan være aktuelle å ta med seg til din skole/dine klasserom/dine fag?

2. Hvordan kan du videreutvikle ideene slik at de passer inn i din praksis?
Beskriv et konkret opplegg for en time eller en periode (eller en gjennomgående praksis gjennom ett eller flere år).

3. Hvordan vil du begrunne det opplegget du har beskrevet ut fra det du vet om læring?

4. Kommer du til å innføre den praksisen du har beskrevet ? Hvorfor/hvorfor ikke?

Spørsmål til refleksjon

Filmen viser et eksempel på en muntlig vurderingsform i gruppe i samfunnsfag.

 1. Samtale i gruppe er én muntlig vurderingsform.
  • Hvilke andre muntlige vurderingsformer brukes hos dere?
  • Er noen vurderingsformer bedre egnet enn andre, og i tilfelle hvorfor?
 2. Hvordan undersøker du om elevene har forstått hva de skal lære og hva de vil bli vurdert etter?
 3. I filmen reflekteres det over at læring skjer i fellesskap. Det er mange måter elever kan lære av hverandre på.
  • Hvordan legger du og kollegene dine til rette for at elever skal lære av hverandre?
 4. Å jobbe sammen med andre lærere tar tid og krever organisering, slik vi ser i denne filmen.
  • Hvilke muligheter har dere for å støtte hverandre i vurderingsarbeidet på din skole, og hva gjør dere konkret?
  • Hva vet du om hva som gjøres på andre skoler for å få til kollegastøtte?
 5. I filmen er oppmerksomheten rettet mot muntlig tilbakemelding, ikke vurdering av elevenes muntlige ferdigheter. Sistnevnte kan være en utfordring.
  • Når vurderer du de muntlige ferdighetene til elevene?
  • Hva er grunnlaget du vurderer elevenes muntlige ferdigheter ut fra?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!