VFL i fag- og yrkesopplæringen

Rogaland fylkeskommune har arbeidet for å skape en helhetlig praksis og felles forståelse for læreplaner og vurdering i fag- og yrkesopplæringen..

I dette innlegget snakker Anne Karine Bakkevig om hvordan de har jobbet i nettverk og utviklingsgrupper, blant annet i arbeid med lokale opplæringsplaner med utgangspunkt i læreplanen. Hun snakker også om hvordan de gjennomfører dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen.

Innlegget ble holdt på en samling for ressurspersoner i satsingen Vurdering for læring.

Presentasjonen fra innlegget finner du her.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!