Å jobbe med læreplan

Hvordan henger de ulike delene i læreplanverket sammen og hvordan er progresjonen i læreplanene for fag bygget opp? Hva slags betydning har kompetansebegrepet for elever og lærlingers læring og for læreres og instruktørers vurderingspraksis? Her finner du fire korte filmer som kan gi deg svaret på disse spørsmålene.

Film 1

Bruk noen minutter på å høre Marianne i Udir snakke om hvordan de ulike delene i læreplanverket vårt henger sammen, og hvordan skolens brede mandat skal ha betydning for hvordan vi planlegger opplæringen og vurderingsarbeidet. Filmen egner seg godt som introduksjon til gruppearbeid, diskusjoner og utviklingsarbeid. Varighet 6:32. Denne filmen er del 1 i en serie på 4.

Film 2

Det er kompetanse i fag som er grunnlaget for vurdering etter endt opplæring på 4., 7., 10. trinn og på alle trinnene i videregående opplæring. Her snakker Tone i Udir om kompetansebegrepet i Kunnskapsløftet, og kobler det til kompetanse i fag. Filmen egner seg godt som introduksjon til gruppearbeid, diskusjoner og utviklingsarbeid. Varighet: 10:56. Denne filmen er del 2 i en serie på 4.

Film 3

Marianne i Udir snakker om mulighetene og handlingsrommet i læreplanen, og hva som ikke er til valg. Hun tar opp temaer som kompetanse, grunnleggende ferdigheter og vurdering. Filmen egner seg godt som introduksjon til gruppearbeid, diskusjoner og utviklingsarbeid. Varighet 8:32. Denne filmen er del 3 i en serie på 4.

Film 4

Tone i Udir snakker om hvordan progresjonen i læreplanene for fag er bygget opp, hva du skal se etter for å finne den faglige progresjonen i kompetansemålene gjennom opplæringsløpet og handlingsrommet i det lokale arbeidet med læreplaner for å sikre en god progresjon for elevene. Filmen egner seg godt som introduksjon til gruppearbeid, diskusjoner og utviklingsarbeid. Varighet 10.54. Denne filmen er del 4 i en serie på 4.

Samlet versjon: Film 1-4

Denne filmen er satt sammen av fire deler som handler om læreplanarbeid og vurdering. Marianne og Tone i Udir snakker om hvordan de ulike delene i læreplanverket henger sammen, og hvordan skolens brede mandat har betydning for hvordan vi planlegger opplæringen og vurderingsarbeidet. De snakker om kompetansebegrepet i Kunnskapsløftet og vurdering av kompetanse i fag. I tillegg snakker de om mulighetene og handlingsrommet i læreplanverket og hvordan progresjonen i læreplanen for fag er bygget opp.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!