Nettbasert litteratur

Her finner du nettartikler, rapporter og forskning som handler om vurdering.

Tony Burner (2016) v/Høgskolen i Sørøst-Norge, Vurdering for læring i engelskfaget

Emilia Andersson-Bakken (2014), v/Universitetet i Oslo, Læreres bruk av spørsmål og responser i helklasseundervisning på ungdomstrinnet

Baird, J-A., Hopfenbeck, T.N., Newton, P., Stobart, G., Steen-Utheim, A.T. (2014) Assessment and Learning: State of the Field Review. Oslo: Knowledge Center for Education

Baune, R. (2009) Vurdering for læring i teknologi og design.

Black, P & Wiliam, D (2009) Developing the Theory of Formative Assessment (må kjøpes)

Black, P & William, D (1998) Inside the Black Box

Dysthe, Olga (2008) Klasseromsvurdering og læring

Engh, Knut Roar (2007) Elevmedvirkning i vurderingsarbeidet (krever tidsskriftabonnement)

Hattie, John (1998) Assessment for Success in Primary Schools

Hattie, John (2003) Formative and Summative Interpretations of Assessment Information

Hattie, John and Helen Timperley (2007) The Power of Feedback

Hopfenbeck, Therese Nerheim (2011) Fra teoretiske modeller til klasseromspraksis: Hvordan fremme selvregulert læring?

Smith, Kari (2007) Vurdering som et motivasjonsfremmende redskap for læring   (krever tidsskriftabonnement)

Stokke, K.H., I. Throndsen, S. Lie og E.L. Dale (2008) «Evaluering av vurdering for læring». Underveisrapport fra følgeforskningen «evaluering av modeller for kjennetegn på måloppnåelse». Oslo: ils. 

Tholin, Jörgen (2006) Att kunna klara sig i ökänd natur. En studie av betyg och betygskriterier – historiska betingelser och implementering av ett nytt system.

Utdanningsdirektoratet 2009. Utdanningsspeilet 2008 (kapittel 6)

Wiliam, Dylan (2009) Scaling up Formative Assessment

Wiliam, Dylan (2009) Scoping a Vision for Formative E-Assessment

Wiliam, Dylan (2011) What is Assessment for Learning?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!