Andre viktige regler

Rådgivning

Voksne som har rett til grunnskoleopplæring har rett til rådgivning for å kartlegge hvilket tilbud den voksne har behov for.

Retten til rådgivning følger av opplæringsloven § 4A-8.

Skyss

Voksne som ikke har fullført grunnskolen, og som bor mer enn 4 kilometer fra skolen, har rett til gratis skyss når de får grunnskoleopplæring.

Voksne som på grunn av funksjonshemming, sykdom eller skade har behov for skyss, har rett til gratis skyss uavhengig av veglengden når de får grunnskoleopplæring. Den voksne kan også ha rett til reisefølge og tilsyn. Når daglig skyss ikke er forsvarlig, skal kommunen innlosjere de voksne.

Retten til skyss følger av opplæringsloven § 4A-7.

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Voksne som helt eller delvis mangler funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon, skal få bruke egne kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler i opplæringen.

Dette følger av opplæringsloven § 4A-13.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!